Avis Legal

INFORMACIÓ DE CARÀCTER LEGAL

Aquest portal, titular de Manuel García Guardiola, està constituït pels llocs web associats als dominis següents: notariadepego.es; https://notariadepego.es

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’entitat:

Denominació Social: Manuel García Guardiola
NIF: 29.193.088-Q
Domicili Social: Avenida Jaume I nº 7 03780 Pego (ALICANTE)

Telèfon: 965 570 397
Adreça de correu electrònic: notaria@notariamguardiola.com

×