Uncategorized @val

Un poder és un document públic autoritzat per un notari que permet a una persona o empresa designar-ne una altra com el seu representant perquè actue en nom seu en determinats actes jurídics, de manera que el representant haurà d'acreditar la seva qualitat d'apoderat mitjançant l'exhibició de la còpia...

×